Old Photo Etch Bending Tool
Rafhart Fanaberia 2016


Prace projektowe trwały dość długo, mierzenie, sprawdzanie jakie duże i
długie elementy fototrawione są na rynku, co wejdzie , co nie wejdzie,
pod jakim kątem powinien być ząb do zginania. Zawieszenie górnej płyty
jest osadzone na dwóch sprężynach tak ,aby łatwo można było wkładać
blaszkę, tak aby zaoszczędzić czas, tak, aby było wygodnie. Zaginarka
miała być jak najbardziej uniwersalna, tak aby Artur mógł wygodnie
pracować w skali 1:32 i Krzysiek nie przeklinał gdy zgina w 1:72. Górną płytkę można montować tak, aby była dostępna linia 170mm do prostego gięcia.
Co wyróżnia tą konstrukcję to jeden z zębów ma kąt 45 w poziomie,
kolory i stabilność , całość waży ponad 400 gram, więc jeśli mi nie
wyszło to będziecie mieli piękny przycisk do papieru. Podsumowując :
Wymiary 170mm x 80mm , 8 zębów , możliwość odwrotnego montowania górnej płytki, zawieszenie na sprężynach , waga 415 gram.
Design work lasted quite a long time, measuring, checking how big and long etched on the market, which will come, which will not come, at what angle should be the tooth to bend. Suspension of the top plate is mounted on two springs, so that it was easy to insert a metal plate, so as to save time, so that it is comfortable. Bending was supposed to be the most versatile, so that Arthur could work comfortably in 1:32 scale and Chris do not curse the bends at 1:72. The top plate can be mounted so that it is available line of 170mm for easy bending.What makes this construction is one of the teeth has an angle of 45 to level, color and stability, the whole weighs over 400 grams, so if you do not work out it will have a nice paperweight.To sum up: The dimensions of 170mm x 80mm, 8 teeth, the ability to reverse mounting of the upper plate, suspension springs, weight 415 grams.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych