Blog modelarski

Tank KV x 3

2014-02-15 18:37:49, komentarzy: 0

Wpadłem na pomysł budowy nietypowego KW, mianowicie albo z armatą 85mm lub 107 mm, z tego co udało mi się znieść były prowadzone takie badania,  w KW-2 zamontowano 85m lub 107mm, albo jedno i drugie. Tu pojawia się wątpliwość pierwsza czy był jeden czołg, czy dwa czołgi z eksperymentalnym uzbrojeniem, czy użyto do przebudowy "dużej" wieży , czy "mniejszej", istnieje zdjęcie KW-2 z mniejszą wieżą i długą lufą, ale czy mógł istnieć drugi czołg z innym działem ?


I came up with the idea of ​​building custom KW, namely either the 85mm gun or 107 mm, from what I was able to endure such tests were conducted in KV-2 mounted 85m or 107mm, or both. This raises the question whether he was one of the first tank or two tanks with experimental weapons, whether used for the reconstruction of "high" tower, or "less", there is a picture KV-2 with a smaller tower and a long barrel, but if there could be a second tank with another department?

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Kategorie

Brak kategorii

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych